Bolile parazitare si combaterea lor

Bolile parazitare si combaterea lor

Nosemoza – este o boală specifică albinelor adulte. Ea este condiţionată de factorii favorizanţi reprezentaţi de: familii slabe, iernare prelungită fără zboruri de curăţire, miere de mană, adaosuri în hrană a tot felul de făinuri şi umiditate mare în stup. Numai examenul de laborator certifică prezenţa bolii. 

Nosemoza se înmulţeşte în intestinul mijlociu al albinei. Când condiţiile de viaţă nu-i sânt favorabile, când este eliminat în mediul extern odată cu excrementele albinei sau când aceasta moare,  parazitul sporulează, formă sub care dobândeşte o mare rezistenţă. Răspândirea bolii de la o familie la alta şi de la o stupină la alta, se face prin albinele bolnave care elimină fecale diareice încărcate cu milioane de spori.

Nosemoza clinică acută se recunoaşte după următoarele semne:

Uzura prematură a albinelor şi depopularea stupului;

Scurtarea vieţii în perioada de iarnă;

Pete de diaree pe speteze, faguri, pereţii şi fundul stupului;

Fecale diareice de culoare moranie cu miros fetid eliminate sub formă de jet în timpul zborurilor de curăţire făcute chiar şi pe timp nefavorabil, observabile pe scândura de zbor, capacul şi faţa stupului;

Albinele bolnave prezintă abdomenul destins, flasc, se deplasează cu dificultate, sunt incapabile de zbor, au aripele întinse şi picioarele adunate sub torace, paralizează şi mor.

Combaterea şi tratamentul bolii nosemoza

Pentru combaterea bolii se îndepărtează periodic, iarna şi primăvara, albinele moarte de pe fundul stupului şi se distrug prin ardere, se îndepărtează din stupi fagurii vechi, deformaţi, cu pete de diaree care se topesc şi se înlocuiesc cu faguri noi;

Mătcile din familiile bolnave se vor înlocui cu mătci sănătoase, deoarece ele constituie rezervor de spori capabili să menţină familia contaminată;

Familii trecute prin boală, tratate şi fără semne de boală se vor transvaza pe rând în stupi dezinfectaţi;

Se execută curăţirea mecanică şi dezinfecţia de necesitate a întregului inventar apicol şi a vetrei de stupină. 

Dezinfectarea cuprinde următoarele etape de lucru: curăţirea mecanică, flambare şi dezinfecţia chimică cu una din substanţele hidroxid de sodiu (sodă caustică) 4 %,carbonat de sodiu (sodă calcinată) 5 % sau formol 3-4 %. Tratamentul bolii se realizează prin administrarea de Protofil în sirop câte 20 ml/l sau în pastă de miere şi zahăr de 40 ml/kg. 

 

Varrooza – este o boală care afectează întreaga populaţie a familiei de albine, se dezvoltă în celulele cu puiet de trântor şi lucrătoare.

Semnele clinice devin evidente şi anume:

Albinele paralizate prezintă stare de agitaţie ca urmare a acţiunilor mecanice a parazitului şi spolierii de hemolimfă;

O mare parte din albinele tinere eclozionate de puiet puternic infestat sunt neviabile, cu aripi nedezvoltate, subponderale, cu malformaţii ale abdomenului şi picioarelor, fiind incapabile de zbor.

La combaterea bolii varrooza se folosesc medicamentele: Varachet Forte şiMavrirol. Tratament cu Varachet Forte administrat prin fumigaţie este eficient şi asupra acaranului Acarapi woodi.