Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010

Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010

Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 198 din 29 martie 2010

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu urmatorul cuprins:

Art. 42. - Pentru acţiunile realizate in anul 2010, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 16 august 2010.

2. La articolul 10, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) Pentru anul 2010, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.685.562,5 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din data de 17 august 2007, prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu