Legea apicola 266 din 2009

Legea apicola 266 din 2009

Legea nr. 266/2009 pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic

Articolul 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

(3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile detinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanta de cel putin 5 m fata de caile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietatilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan.

2. Dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Daca distanta fata de obiectivele prevazute la alin.(3) este mai mica de 5 m, stupii de albine trebuie sa fie despartiti de acestea printr-un gard, zid, plasa ori alt obstacol prin care albinele sa nu poata patrunde in zbor, cu o inaltime minima de 2 m, masurata de la nivelul solului si care sa continue pe aceeasi linie inca 2 m dincolo de stupii amplasati la extremitatile stupinei.
(5) Numarul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligatiilor prevazute la alin.(3) si (4), nu este limitat.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.