Ordinul nr. 30 din 8 februarie 2005

Ordinul nr. 30 din 8 februarie 2005

Ordinul nr. 30 din 8 februarie 2005

privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial 131 din 11 februarie 2005.

In temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 30.600 din 7 februarie 2005, intocmit de Directia generala siguranta alimentelor din structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba Norma sanitara veterinara referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Regulamentului Consiliului 797/2004/CE referitor la masuri ce imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 125 din 28 aprilie 2004, p. 0001 - 0003.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la publicare Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Razvan Tiru.
ANEXA 1: NORMA SANITARA VETERINARA
referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura

Art. 1
(1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste masuri pentru imbunatatirea conditiilor generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura. In acest scop, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate stabili un program national, pentru o perioada de 3 ani, denumit in continuare programul pentru apicultura.
(2) In scopul prezentei norme sanitare veterinare:
a) miere inseamna produsul ce corespunde prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 privind aprobarea Normelor privind denumirea, definirea, caracteristicile si compozitia mierii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003;
b) produse de apicultura inseamna produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 si 842 bis din 26 noiembrie 2003.
Art. 2
Masurile ce pot fi incluse in programul pentru apicultura trebuie sa fie urmatoarele:
a) asistenta tehnica apicultorilor sau grupurilor de apicultori;
b) controlul varoozei;
c) rationalizarea transhumantei;
d) masuri pentru a sustine laboratoare ce efectueaza analize ale proprietatilor fizico-chimice ale mierii;
e) masuri pentru a sustine repopularea in stupi pe teritoriul national;
f) cooperare cu organisme specializate pentru implementarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor de apicultura.
Art. 3
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor impreuna cu organizatiile si asociatiile in domeniul apicol trebuie sa efectueze, pe teritoriul national, un studiu de productie si de structura a pietei in sectorul apicol, pentru a identifica domeniile eligibile de a beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru implementarea masurilor din programul pentru apicultura.
Art. 4
Cheltuielile referitoare la masurile luate in baza programelor de apicultura trebuie sa fie stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor prin Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, in fiecare an, pana cel tarziu la data de 15 octombrie.
Art. 5
Programul pentru apicultura trebuie sa fie elaborat in baza unei stranse colaborari cu organizatiile reprezentative si asociatiile din domeniul apicol. Programul pentru apicultura trebuie sa fie comunicat Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pana cel tarziu la data de 15 noiembrie pentru urmatorul an, incepand din anul 2005.
Art. 6
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate pune in aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si Misiunii Romaniei pe langa Uniunea Europeana, impreuna cu tabelele de concordanta, in vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative, si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Atunci cand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor adopta cele mentionate la alin. (1), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara, la publicarea oficiala a acesteia. Procedura privind realizarea referirii mentionate ramane in responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita intocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea incalcarii legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.
(4) Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Regulamentului Consiliului nr. 797/2004/CE.